Winkelwagen

Herstelling aanvragen


Herstelling aanvragen

Voor elke aanvraag van de waarborg of herstelling, moet de klant de factuur en het RMA / servicerapport toevoegen in de doos van je product. Zonder dit document kan je aanvraag niet aanvaard worden.

U ontvangt het RMA-servicerapport in bijlage binnen de 48 uur na ontvangst van uw aanvraag.

Indien uw bestelling onder garantie valt, dan kunt u uw product gratis toezenden met de verzendzegel welke met het RMA formulier mee wordt verzonden en terug gezonden na reparatie.
Niet vallend onder garantie? Dan zal er €19.98 (administratie- en transportkost) aangerekend worden.

De producent bepaalt ook de manier waarop een defect toestel behandeld moet worden.
Het Stofzuigerhuis moet en zullen deze opgelegde procedures steeds volgen teneinde een correcte afhandeling te garanderen. 
Wij kunnen enkel tot onmiddellijke omruiling overgaan als zulke procedure door de fabrikant wordt ondersteund.

De garantie is niet van toepassing in volgende gevallen:

    Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid.
    Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
    Bij normale slijtage.
    Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de 
    gebruiksaanwijzing die bij het product is geleverd

Kortom schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, val of stoot, nalatigheid, slecht onderhoud, storm en water vallen nooit onder garantie!

Hetzelfde geldt voor het kapot trekken van snoeren en/of slangen van onze producten.

"Bent u niet tevreden met de afhandeling? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl)."


Herstelling aanvragen

Herstelling aanvragen voor uw machine
 
Voornaam:
Naam:
Email adres:
Telefoon:
Unieke bestelreferentie:
Factuurnummer:
 Ik zorg voor het transport
 Ik breng het naar de winkel
 Jullie zorgen voor verzendzegel
Uw vraag:
 
Woorden overtypen ter controle
Om misbruik te voorkomen verzoeken we u deze woorden over te typen.